Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Werkzaamheden Leenherenstraat

vrijdag, februari 10th, 2012

Onder deze link

12026 Leenherenstraat-Mechtildisstraat

Brug Hoevenseweg

vrijdag, juni 24th, 2011

laatste bericht.

Reparatie draaibrug Piushaven-1

Jozefzorg

vrijdag, mei 6th, 2011

Druk crisisopvang Traverse neemt toe

maandag, november 29th, 2010

Ondanks nieuwe voorzieningen als het gezinshuis in de Fatimastraat groeit de druk op de crisisopvang van Traverse. „ Er gaan nog veel mensen door de bodem zakken.”

De crisisopvang van Traverse staat onder voortdurende druk van mensen die door allerhande problemen – scheiding, detentie, huisuitzetting – hun woning kwijt zijn. Wekelijks meldt zich een tiental mensen – vaak met kinderen voor een plekje.

Met veel kunst- en vliegwerk worden de meesten ondergebracht in de eigen crisisopvang aan de Gasthuisring, bij kamerverhuurders of bij maatschappelijke opvang in andere steden. Een tiental mensen staat op de wachtlijst. „ Zoals een moeder met drie kinderen die nu bij vrienden en kennissen logeert, maar dat houdt een keer op”, zegt Cees van derWesten, teamleider crisisopvang. Aan de Gasthuisring is pas het kantoortje uitgeruimd voor een jonge Poolse met haar pasgeboren baby. „ Zij kon simpelweg nergens terecht.”

Traverse kreeg er afgelopen jaar een gezinshuis bij aan de Fatimastraat en twee panden aan de Lange Nieuwstraat. Toch neemt de druk toe. Van derWesten: „De vraag wordt door de crisis niet kleiner. Onze klanten kunnen vaak slecht met geld omgaan. Ik zie er komende tijd nog velen door de bodem zakken.”

Bij de woningcorporaties is daarom ook uitbreiding aangevraagd van het contingent van vijftig woningen. Beleid is mensen zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een reguliere woning.

Gezinnen met kinderen die redelijk zelfstandig zijn komen in aanmerking voor het gezinshuis. „ Dagelijks melden zich nog kandidaten aan mijn bureau. We zouden morgen een tweede gezinshuis kunnen vullen”, zo illustreert Van derWesten ook die druk.

In de voormalige pastorie aan de Fatimastraat verblijven nu drie moeders met samen acht kinderen: één minder dan het volgens het bestemmingsplan toegestane maximum. „Er is plaats voor zestien, maar we houden ons aan de afspraken met de buurt.”

De moeders krijgen wekelijks pedagogische ondersteuning en hulp bij allerhande regelzaken. „ Je ziet ze hier heel snel tot rust komen: hèhè, weer een normaal leven.”

De crisisopvang aan de Gasthuisring heeft weliswaar een kinderkamer, maar is voor die groep toch minder geschikt. „ Je ziet ook dat die zich wat terugtrekken, angstig worden of juist agressief.”

Het gezinshuis is geruisloos geaccepteerd door de buurt, die zich eerder met succes verzette tegen opvang van verslaafde prostituees op die plaats. Traverse noch de wijkagent hebben sinds de start in april enige klacht ontvangen. „ Het is een huis als alle andere aan het plein”, zegt Ank Bullens, hoofd van basisschool Fatima.

Op aandrang van de buurt is schuin voor het gezinshuis zelfs een speeltuintje gemaakt, waar tussen kinderen ieder verschil verdwijnt.

Bouw brug is vertraagt!

vrijdag, september 3rd, 2010

De brug bij de Tilburgse Pius­haven is een bijzonder ontwerp van kunstenaar John Körmeling.

Het kost meer tijd om techni­sche berekeningen uit te voeren dan bij een normaal ontwerp.

De aanleg van de brug start op zijn vroegst eind 2011.

door Rob Oostelbos TILBURG – De aanleg van de nieu­we brug over de Piushaven in Til­burg is fors vertraagd. Hetzelfde geldt voor de nieuwe weg die de brug met de Ringbaan Zuid moet verbinden. „Planning is dat we nu eind 2011 begin 2012 beginnen met de projecten”, aldus de woordvoer­der van wethouder Roel Lauwer­ier ( VVD, verkeer en vervoer).

Bij de presentatie van het brug in januari 2009 meldde het college dat die er, net als de weg, eind dit jaar moest liggen. De Eindhovense kunstenaar John Körmeling, on­der meer bekend van het Draaiend Huis op de Hasselt-ro­tonde – heeft de brug ontworpen.

„De brug is een bijzonder ont­werp”, zegt de woordvoerder. „Het kost wat meer tijd om technische berekeningen uit te voeren. Het be­stek voor de nieuwe weg wordt momenteel getekend en is bijna af­gerond. Daarna volgt de aanbeste­ding.”

De aanleg van de brug over de Piushaven kost 2.577.000 euro. „Het streven is dat daar geen cent bij komt”, aldus de woordvoerder.

De brug moet er komen om het Piushaven- gebied een goede ont­sluiting te geven. In de komende jaren verrijzen er honderden nieu­we woningen rondom het water. Dat zorgt voor extra autoverkeer.

Het verkeersargument van de ge­meente is echter omstreden. Te­genstanders wijzen er op dat er veel minder huizen komen dan was gepland waardoor de brug overbodig is. Critici wijzen er voorts op dat de nieuwe brug de haven in twee stukken deelt, wat nadelig is voor de pleziervaart.

De brug komt te liggen ter hoogte van het nieuwbouwcomplex De Havenmeester. De nieuwe weg tus­sen de brug en de Ringbaan Zuid loopt parallel aan de Jan van Rijze­wijkstraat. Afspraak is dat zowel de brug als de weg gereed zijn als De Havenmeester helemaal klaar is.

Door de economische crisis zijn nieuwe huizen echter moeilijker te verkopen dan voorheen en is be­sloten De Havenmeester gefaseerd te bouwen. Momenteel is fase 1 aan de gang. Wanneer fase 2 start, is nog niet bekend.

(Brabants Dagblad 3 September 2010)

De onzin van de brug

dinsdag, juni 15th, 2010

In de loop van de  jaren is het idee ontstaan, dat de ontsluiting van de noordzijde van de Piushaven en het centrum via een inprikker via de Ringbaan Zuid zou moeten gebeuren. Gezien het feit dat 95% van de Tilburgers  aan de andere kant van  de Piushaven woont, is dit een briljante oplossing. Ook het niet gebruik maken van de natuurlijke structuur van Tilburg, de linten,  is totaal irrelevant. Het draait om de gedachte en dat heeft zich ontwikkeld tot een dogma waar de kerk jaloers op is. En waarom; bestaat in dit land het voortschrijdend inzicht niet meer of kunnen de verantwoordelijken hun fout niet inzien? Het kaartje toont hun ongelijk. Nog los van de extra druk die er op de Ringbanen wordt gelegd.