Archive for the ‘van rijzewijkstraat inprikker’ Category

Toch een brug te ver

dinsdag, september 11th, 2012

Brug Piushaven is molensteen voor Tilburg

TILBURG – De gemeente Tilburg dreigt voor een miljoen euro het schip in te gaan met de nieuwe brug over de Piushaven. Dat is het gevolg van het omvallen van het Amsterdamse aannemersbedrijf Schreuder.

Betrouwbare bronnen hebben dit tegenover het Brabants Dagblad bevestigd.

Zeker is dat het recente faillissement van Schreuder, de hoofdaannemer van het werk aan de door John Körmeling ontworpen brug, Tilburg veel geld kost. Die post kan tot ongeveer een miljoen euro oplopen. Het stadsbestuur probeert de schade te beperken bij het weer vlottrekken van het werk.

De Tilburgse raadscommissie Fysiek is maandagmiiddag in beslotenheid geïnformeerd over de stand van zaken. Twee fracties, DAT en Trots, waren het niet eens met de opgelegde vertrouwelijkheid en verlieten voor de inhoudelijke bespreking van het onderwerp de zaal.

De brug komt eraan

dinsdag, september 6th, 2011

Ondanks alle bedenkingen zet de gemeente door met haar plannen. Och het kost een paar miljoen, maar dat is onbelangrijk.

Piushaven brug

Prehistorisch Grafveld op van Rijzewijkstraat!

vrijdag, december 3rd, 2010

Archeologische sporen met behulp van grondboringen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in het gebied archeologische resten verwacht kunnen worden. In de omgeving zijn in het verleden vondsten aangetroffen die
wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een prehistorisch grafveld.

Laten we dan maar de doden met rust laten en de bewoners rust geven door het intrekken van de inprikker!

De bewonersbrief

De onzin van de brug

dinsdag, juni 15th, 2010

In de loop van de  jaren is het idee ontstaan, dat de ontsluiting van de noordzijde van de Piushaven en het centrum via een inprikker via de Ringbaan Zuid zou moeten gebeuren. Gezien het feit dat 95% van de Tilburgers  aan de andere kant van  de Piushaven woont, is dit een briljante oplossing. Ook het niet gebruik maken van de natuurlijke structuur van Tilburg, de linten,  is totaal irrelevant. Het draait om de gedachte en dat heeft zich ontwikkeld tot een dogma waar de kerk jaloers op is. En waarom; bestaat in dit land het voortschrijdend inzicht niet meer of kunnen de verantwoordelijken hun fout niet inzien? Het kaartje toont hun ongelijk. Nog los van de extra druk die er op de Ringbanen wordt gelegd.

Kap Bomen van Rijzewijkstraat

vrijdag, juni 4th, 2010

Geheel onverwacht heeft de gemeente een aantal bomen gekapt. En dat midden in het broedseizoen. Er is dan geen kapverbod???

Geluidsoverlast

dinsdag, april 27th, 2010

.

Nu de woningen voor de aanleg van de zuidelijke inprikker zijn gesloopt, valt pas goed te zien dat er een immense weg wordt aangelegd.

Bijkomend “voordeel” van de sloop van de macerytte woningen is de geluidsoverlast van de koelmotoren van de Sligro. Elke nacht houden zij de bewoners uit hun slaap. Kun je nagaan wat er gebeurd als de ontsluiting naar de stad er ligt.