Archive for the ‘Piushaven’ Category

Stand van zaken in de Piushaven 2011

woensdag, januari 11th, 2012

Onder deze link dus

SOFA layout rapport 08-1

Visie gemeente op de piushaven

dinsdag, mei 4th, 2010

Eind december heeft de gemeente Tilburg haar visie voor het hele Piushavengebied gepresenteerd.

Onder de volgende link dus:

Visie Gemeente Piushaven

Verslag bijeenkomst 3 Mei Projectbureau Piushaven

dinsdag, mei 4th, 2010

Zuidelijke inprikker en de brug:

Na de zomer wordt gestart met de aanleg van de weg, aan zowel de zijde van de Piushaven  (ter hoogte van de Harense Smid wordt 15 september begonnen) als aan de zijde van de ringbaan zuid. De Kade moet het eerste kwartaal 2011 klaar zijn in verband met Europese subsidie.

Langestraat:

Voor de Kruising Fatimastraat/Jan van Rijzewijkstraat (Inprikker) moeten we aandacht vragen bij het Planteam Openbare Ruimte Piushaven.

Aabecomplex (Woonboulevard Leyparc):

Komend jaar wordt de pui aan de Fatimastraat gerenoveerd en heet laatste beetje Asbest verwijdert.Het kunstwerk aan de Fatimastraat wordt verwijderd. Bewoners moeten we vragen of men hier nog iets mee wil. Er is een Projectleider benoemd Peter… en er wordt binnenkort een realisatieovereenkomst getekend. De beslissing wanneer daadwerkelijk begonnen kan worden zal in 2011 plaatsvinden. Voor de Supermarkten komen inpandige laad en los ruimten. Er komen 10.000m vrij voor nieuwe huurders.

BBA (Veolia)terrein:

De verwachting is dat de BBA nog tot 2014 hier gevestigd is.Het Lourdeplein heeft de eerste prioriteit. Na de zomer zal hier een planteam opgericht worden. Vd Ven en Wonenbreburg  zullen dit gaan ontwikkelen. Na verwachting zal in ieder geval aan de Ringbaan Appartementen komen. Het is de bedoeling dat op dit terrein een mix van Wonen en werken gebouwd wordt. Waarvan werken  wonen moet ondersteunen.

Sligro:

De Sligro krijgt een volledig nieuwe gevel. De laad en losruimte komen aan de kant van de Weth. Van Ierselstraat.

Afstemming rond projecten:

Per bouwplan worden de verkeerafwikkelingen in kaart gebracht.

Sociaal cultureel programma:

Ontwikkelaars en gemeente gaan activiteiten subsidiëren rond de Piushaven. Hiervoor wordt een Programma leider aangesteld. Vanuit de Provincie is er geld beschikbaar voor het aanleggen van een podium in de haven. Bewoners maar ook politiek zijn nog niet betrokken bij de plannen. Dit wordt meegenomen.