Archive for juni, 2010

Eindelijk

woensdag, juni 30th, 2010

Na jaren soubatten over de Leenherenstraat, het wegdek is erbarmelijk en de situatie onoverzichtelijk. Maar nu komt de gemeente toch in beweging.

Er komt een inloopavond. U bent van harte welkom op woensdag 14 juli tussen 19.00 en 21.00 uur
in buurtcentrum Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109, Tilburg.

Onder deze link:

De bewonersbrief

Ontmoeting met de nieuwe raadsleden

dinsdag, juni 22nd, 2010

Op 21 juni zijn de nieuwe raadsleden op de hoogte gebracht van de plannen in het Piushavengebied. Ook het Bewonersplatform Piushaven, waar alle wijken rond de Piushaven zijn vertegenwoordigd heeft haar visie kunnen presenteren. Onder deze link vind u het boekje dat speciaal hiervoor gemaakt is.

Wensenlijst bewonersplatform Piushaven

Ontwerpbestemmingsplan Jozefzorg

maandag, juni 21st, 2010

Het is nu tijd te kijken naar de plannen voor st. Jozefzorg. Commentaar of zoals de gemeente het noemt zienswijzen kunnen van vrijdag 18 juni tot en met donderdag 29 juli ingedient worden. De bewonersbrief vind u onder

Onder deze link

Ontwerp bestemmingsplan Fatima

woensdag, juni 16th, 2010

Voor de doorzetters, het is hele kluif

Bestemmingsplan Fatima Herziening st. Jozefzorg

De onzin van de brug

dinsdag, juni 15th, 2010

In de loop van de  jaren is het idee ontstaan, dat de ontsluiting van de noordzijde van de Piushaven en het centrum via een inprikker via de Ringbaan Zuid zou moeten gebeuren. Gezien het feit dat 95% van de Tilburgers  aan de andere kant van  de Piushaven woont, is dit een briljante oplossing. Ook het niet gebruik maken van de natuurlijke structuur van Tilburg, de linten,  is totaal irrelevant. Het draait om de gedachte en dat heeft zich ontwikkeld tot een dogma waar de kerk jaloers op is. En waarom; bestaat in dit land het voortschrijdend inzicht niet meer of kunnen de verantwoordelijken hun fout niet inzien? Het kaartje toont hun ongelijk. Nog los van de extra druk die er op de Ringbanen wordt gelegd.

Kap Bomen van Rijzewijkstraat

vrijdag, juni 4th, 2010

Geheel onverwacht heeft de gemeente een aantal bomen gekapt. En dat midden in het broedseizoen. Er is dan geen kapverbod???

Mei 2010

donderdag, juni 3rd, 2010

Wijkkrant Koningshaven onder deze link

Groot onderhoud Kruisvaarderstraat en Fatimastraat

dinsdag, juni 1st, 2010

De gemeente wil de werkzaamheden in de Kruisvaarderstraat en Fatimastraat in 2011 uitvoeren. De exacte planning is nog niet bekend en is onder andere afhankelijk van andere projecten in de uw omgeving, zoals de aanleg van de zuidelijke inprikker. U ontvangt tijdig een nieuwe bewonersbrief over de exacte start van het groot onderhoud.

Tijdens het groot onderhoud wordt de bestrating van gevel tot gevel vervangen en het bestaande riool aangepast. Daarbij wordt een extra hoofdriolering aangelegd voor het afvoeren van regenwater. In het ontwerp van de Kruisvaarderstraat en Fatimastraat wordt geprobeerd om zoveel mogelijk parkeergelegenheid te realiseren.

Er is een inloopavond gepland

woensdag 16 juni

tussen 19.00 en 21.00 uur

in buurtcentrum Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109, Tilburg