Archive for september, 2010

Bouw brug is vertraagt!

vrijdag, september 3rd, 2010

De brug bij de Tilburgse Pius­haven is een bijzonder ontwerp van kunstenaar John Körmeling.

Het kost meer tijd om techni­sche berekeningen uit te voeren dan bij een normaal ontwerp.

De aanleg van de brug start op zijn vroegst eind 2011.

door Rob Oostelbos TILBURG – De aanleg van de nieu­we brug over de Piushaven in Til­burg is fors vertraagd. Hetzelfde geldt voor de nieuwe weg die de brug met de Ringbaan Zuid moet verbinden. „Planning is dat we nu eind 2011 begin 2012 beginnen met de projecten”, aldus de woordvoer­der van wethouder Roel Lauwer­ier ( VVD, verkeer en vervoer).

Bij de presentatie van het brug in januari 2009 meldde het college dat die er, net als de weg, eind dit jaar moest liggen. De Eindhovense kunstenaar John Körmeling, on­der meer bekend van het Draaiend Huis op de Hasselt-ro­tonde – heeft de brug ontworpen.

„De brug is een bijzonder ont­werp”, zegt de woordvoerder. „Het kost wat meer tijd om technische berekeningen uit te voeren. Het be­stek voor de nieuwe weg wordt momenteel getekend en is bijna af­gerond. Daarna volgt de aanbeste­ding.”

De aanleg van de brug over de Piushaven kost 2.577.000 euro. „Het streven is dat daar geen cent bij komt”, aldus de woordvoerder.

De brug moet er komen om het Piushaven- gebied een goede ont­sluiting te geven. In de komende jaren verrijzen er honderden nieu­we woningen rondom het water. Dat zorgt voor extra autoverkeer.

Het verkeersargument van de ge­meente is echter omstreden. Te­genstanders wijzen er op dat er veel minder huizen komen dan was gepland waardoor de brug overbodig is. Critici wijzen er voorts op dat de nieuwe brug de haven in twee stukken deelt, wat nadelig is voor de pleziervaart.

De brug komt te liggen ter hoogte van het nieuwbouwcomplex De Havenmeester. De nieuwe weg tus­sen de brug en de Ringbaan Zuid loopt parallel aan de Jan van Rijze­wijkstraat. Afspraak is dat zowel de brug als de weg gereed zijn als De Havenmeester helemaal klaar is.

Door de economische crisis zijn nieuwe huizen echter moeilijker te verkopen dan voorheen en is be­sloten De Havenmeester gefaseerd te bouwen. Momenteel is fase 1 aan de gang. Wanneer fase 2 start, is nog niet bekend.

(Brabants Dagblad 3 September 2010)