Archive for november, 2010

Druk crisisopvang Traverse neemt toe

maandag, november 29th, 2010

Ondanks nieuwe voorzieningen als het gezinshuis in de Fatimastraat groeit de druk op de crisisopvang van Traverse. „ Er gaan nog veel mensen door de bodem zakken.”

De crisisopvang van Traverse staat onder voortdurende druk van mensen die door allerhande problemen – scheiding, detentie, huisuitzetting – hun woning kwijt zijn. Wekelijks meldt zich een tiental mensen – vaak met kinderen voor een plekje.

Met veel kunst- en vliegwerk worden de meesten ondergebracht in de eigen crisisopvang aan de Gasthuisring, bij kamerverhuurders of bij maatschappelijke opvang in andere steden. Een tiental mensen staat op de wachtlijst. „ Zoals een moeder met drie kinderen die nu bij vrienden en kennissen logeert, maar dat houdt een keer op”, zegt Cees van derWesten, teamleider crisisopvang. Aan de Gasthuisring is pas het kantoortje uitgeruimd voor een jonge Poolse met haar pasgeboren baby. „ Zij kon simpelweg nergens terecht.”

Traverse kreeg er afgelopen jaar een gezinshuis bij aan de Fatimastraat en twee panden aan de Lange Nieuwstraat. Toch neemt de druk toe. Van derWesten: „De vraag wordt door de crisis niet kleiner. Onze klanten kunnen vaak slecht met geld omgaan. Ik zie er komende tijd nog velen door de bodem zakken.”

Bij de woningcorporaties is daarom ook uitbreiding aangevraagd van het contingent van vijftig woningen. Beleid is mensen zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een reguliere woning.

Gezinnen met kinderen die redelijk zelfstandig zijn komen in aanmerking voor het gezinshuis. „ Dagelijks melden zich nog kandidaten aan mijn bureau. We zouden morgen een tweede gezinshuis kunnen vullen”, zo illustreert Van derWesten ook die druk.

In de voormalige pastorie aan de Fatimastraat verblijven nu drie moeders met samen acht kinderen: één minder dan het volgens het bestemmingsplan toegestane maximum. „Er is plaats voor zestien, maar we houden ons aan de afspraken met de buurt.”

De moeders krijgen wekelijks pedagogische ondersteuning en hulp bij allerhande regelzaken. „ Je ziet ze hier heel snel tot rust komen: hèhè, weer een normaal leven.”

De crisisopvang aan de Gasthuisring heeft weliswaar een kinderkamer, maar is voor die groep toch minder geschikt. „ Je ziet ook dat die zich wat terugtrekken, angstig worden of juist agressief.”

Het gezinshuis is geruisloos geaccepteerd door de buurt, die zich eerder met succes verzette tegen opvang van verslaafde prostituees op die plaats. Traverse noch de wijkagent hebben sinds de start in april enige klacht ontvangen. „ Het is een huis als alle andere aan het plein”, zegt Ank Bullens, hoofd van basisschool Fatima.

Op aandrang van de buurt is schuin voor het gezinshuis zelfs een speeltuintje gemaakt, waar tussen kinderen ieder verschil verdwijnt.