Archive for december, 2010

Prehistorisch Grafveld op van Rijzewijkstraat!

vrijdag, december 3rd, 2010

Archeologische sporen met behulp van grondboringen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in het gebied archeologische resten verwacht kunnen worden. In de omgeving zijn in het verleden vondsten aangetroffen die
wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een prehistorisch grafveld.

Laten we dan maar de doden met rust laten en de bewoners rust geven door het intrekken van de inprikker!

De bewonersbrief