Info avond Lourdesplein

Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 14 juli om 19:30 uur en zal worden gehouden
in de aula van de Andreasschool aan het Lourdesplein 1 te Tilburg.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over de initiatieven die er zijn om een
(her)ontwikkeling van het Lourdesplein op te starten. Daarnaast kunt u op deze avond aangeven of u
in de toekomst wil deelnemen aan het nog te formeren planteam Lourdesplein. De informatiebijeenkomst
zal worden geleid door Hans Donker van De Twern.
Wij ontmoeten u graag op woensdag 14 juli!
Van de Ven Bouw & Ontwikkeling en WonenBreburg,

Leave a Reply