Wijkfatima

Al Jaren praten we mee over de inrichting van het gebied rond de Piushaven, de zuidelijke inprikker (Jan van Rijzewijkstraat) en Aabecomplex. Steeds dichter komen we bij de uitvoering. Vele zullen zeggen; eindelijk. Zo ook wij, want het wordt tijd dat de plannen ook uitgevoerd worden, en wel met inbreng van onze ideeën. We worden steeds meer gezien als een betrouwbare gesprekspartner hierdoor wordt steeds beter naar ons geluisterd wordt.

Het Parochiehuis is nu in gebruik als crisisopvang. Dit heeft tot vele discussies geleid en uiteindelijk geresulteerd in een convenant waar we tevreden op kunnen terugkijken.

In de nabije toekomst liggen er nog plannen voor Jozefzorg en het Fraterhuis. Dat laatste heeft het afgelopen geleid tot een felle strijd van uit de bewonerswerkgroep waarbij we onze visie hierop tot in de gemeenteraad hebben laten horen.

De Bewonerswerkgroep is al geruime tijd actief in de wijk. De zichtbaarheid laat echter wat te wensen over. Wij zijn nu gestart met het ophangen van flyers bij bewoners, in wijkcentra, Jozefzorg en zelfs op de Basisschool, in de hoop dat bewoners uit de wijk zich beter betrokken voelen bij de wijk.

Inzet en ideeën uit de wijk zijn  bij ons zeer welkom als ook een kritisch geluid. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor de wijk.

Marcel Timmermans

Voorzitter

Leave a Reply