Geluidsoverlast

.

Nu de woningen voor de aanleg van de zuidelijke inprikker zijn gesloopt, valt pas goed te zien dat er een immense weg wordt aangelegd.

Bijkomend “voordeel” van de sloop van de macerytte woningen is de geluidsoverlast van de koelmotoren van de Sligro. Elke nacht houden zij de bewoners uit hun slaap. Kun je nagaan wat er gebeurd als de ontsluiting naar de stad er ligt.

Leave a Reply